Ο χορός του Πυθέα

"Ο Πυθέας είναι ένα εικοσάμετρο τρεχαντήρι που ναυπηγήθηκε το 1968 και που σήμερα ανήκει στον Luigi Barzini.
Πήρε τ' όνομά του από τον αρχαίο Έλληνα θαλασσοπόρο.
Τα κομμάτια αυτά, τα έγραψα ταξιδεύοντας με τον Πυθέα στο Αιγαίο.
Ο Χορός του Πυθέα είναι τα ταξίδια του."

Σ.Σ.
Εξώφυλλο: Κώστας Γουδής

Τίτλοι

Πυθέας

Μακριά από το σπίτι

Σχέδιο σε χαρτί

Επιμονή

Στην Πολύαιγο

Κωνσταντινούπολη

Γράμμα σε φίλους

Νοσταλγία

Νυχτερινό

Βυθός